Menu

Yoga kan minska stressen för skolelever

I skolan ställs det mycket krav på elever. De ska under många timmar varje dag sitta still, koncentrera sig och ta in och leta fram information. Idrottslektionerna är få och rasterna ofta korta där fokus främst blir att vara social. För att hålla nere stressnivån behöver vi fysisk aktivitet och chans till avslappning. Yoga är en bra träningsform för skolelever som behöver minska stressen. Förutom att yoga ger ett lugn och ett avslappnat tillstånd samt stimulerar koncentration så får man en bättre hållning, mjukare leder, smidigare muskler och en bättre kroppskännedom.

En del föräldrar accepterar inte yoga i skolan

Många föräldrar är skeptiska till yoga i skolan eftersom de anser att träningsformen är starkt knuten till religion. Inom hinduismen är yoga samt meditation en naturlig del i att förbereda kroppen inför ett andligt tillstånd för att kunna ta emot en uppenbarelse och få kontakt med andevärlden. Syftet med yogan inom hinduismen är alltså inte på det kroppsliga planet utan fokus ligger på det andliga. I skolan är ändamålet bättre koncentrationen och fysik medan det andliga inte är det som eftersträvas. Skolinspektionen har gett klartecken att yoga kan erbjudas inom skolan då de inte anser att det är kopplat till religion.

Yoga är en bra grund inför arbetslivet

Det är inte bara i skolan som stressnivån kan vara hög utan även i arbetslivet ställs vi inför mycket krav och press. Genom att redan i skolan erbjuda yoga och därigenom lära ut att förebygga stress så kommer dessa elever att ha en mycket god förutsättning att klara av arbetslivet. Det är många saker vi vuxna ska hinna med under en dag med arbete, familj, ett socialt liv m.m. men ingen talar om för oss hur vi ska få livspusslet att gå ihop. Ingen talar om för oss hur vi ska hantera vår stress. Därför är det viktigt att redan i skolan lära ut värdefulla verktyg i stresshantering.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity